Cấu hình mạng

Cấu hình mạng (Network) 1. Settings Trong phần cài đặt bạn chỉ cần nên chú ý tới mục IP Settings :  là phần cài đặt địa chỉ IP – Ip Setting bao gồm 2 phần là phần + Network : trong đó Hostname là tên thay cho địa chỉ + Interface: Chỉ ra thông số […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.