Cai Facebook còn khó hơn cả cai … sex

Thói quen đăng nhập mạng xã hội như Facebook, Twitter còn khó từ bỏ hơn cả chứng nghiện rượu, thuốc lá, cà phê và thậm chí là.. sex Thời báo Guardian (Anh) đưa ra báo cáo cho rằng “đăng nhập Twitter, kiểm tra email là thói quen khó bỏ hơn” so với nhiều chất gây […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.