Cài đặt OpenVPN Client trên Mac OS X

Tunnelblick là một phần mềm OpenVPN Client  được sử dụng kết nối bảo mật với máy Mac chạy trên hệ điều hành Mac OS X với một mạng từ xa hoặc Internet. Cách cài đặt Tunnelblick trên Mac OS X 1. Đầu tiên, bạn cần phải download phần mềm tại đây Nhấp đôi chuột vào […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.