Cách nén và giải nén bằng “tar”

tar là ứng dụng dùng để nén dữ liệu thành các tập tin tar, tar.bz2,… những dạng tập tin nén phổ biến trong Linux. Các tập tin nén này thường được gọi là “kho” hay “kho lưu trữ”, “kho nén”,… trong các bản Việt hoá của các phần mềm trong Linux, chúng được dịch từ […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.