Cách nào giải tỏa “chướng ngại vật” cho công nghiệp CNTT?

Sự phát triển công nghiệp CNTT đang vấp phải nhiều “chướng ngại vật” như còn nhiều văn bản chính sách chưa hiệu quả, nhiều sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu cao của thị trường… “Lực lượng giải tỏa” cần có sự tham gia của cả phía cơ quan Nhà nước cũng như doanh nghiệp. […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.