Các bộ làm phần mềm dùng chung, địa phương “than” lãng phí!

Nhiều ý kiến của các Sở TT&TT về vấn đề nổi cộm trong quản lý nội dung trên Internet, tháo gỡ khó khăn trong ứng dụng CNTT cơ quan Nhà nước, tình trạng đầu tư trùng lặp phần mềm gây lãng phí… vừa được đưa ra “mổ xẻ”. Kiên quyết hạn chế chuyện đầu tư […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.