Cần thay đổi tư duy quản trị rủi ro ngân hàng

“Hiện nay quy định hệ số an toàn vốn CAR là 9% của Thông tư 13&19 cũng chỉ đang tính chủ yếu trên rủi ro tín dụng còn các loại rủi ro còn lại chưa được quan tâm nhiều.” Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) mới chỉ có khoảng 20 năm tuổi, […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.