Cấp 1 mã số công dân gốc cho người Việt Nam

Bộ Công an xác định mã số gốc duy nhất của công dân không chỉ cấp những đối tượng thuộc diện được cấp chứng minh thư (từ 14 tuổi trở lên) mà còn được cấp cho cả trẻ mới sinh. Loạn mã số Trong bối cảnh các Bộ, ngành đang nỗ lực tăng tốc trên […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.