BranchCache – P.1: Khái quát về BranchCache

Trong loạt bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một tính năng mới được tích hợp trong hệ điều hành Windows Server 2008 R2 và Windows 7 có tên BranchCache. Trong phần một này chúng ta sẽ khái quát đôi nét về tính năng mới này. Nhân viên tại các văn phòn chi […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.