Bí mật các chiêu thức rửa tiền

Hầu hết các âm mưu rửa tiền đã được phát hiện cho chúng ta thấy bọn tội phạm thường kết hợp nhiều phương pháp với nhau, sao cho càng phức tạp càng tốt để qua mặt nhà chức trách. Bọn tội phạm rửa tiền có trong tay nhiều công cụ đa dạng, khiến nhà chức […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.