Bảo mật trong môi trường CNTT thiếu đồng nhất

Những nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ luôn quan tâm đến yếu tố thời gian và thị trường để đưa sản phẩm đến công chúng. Tuy nhiên, khi mỗi sản phẩm phát triển theo một hướng thì khi đến tay người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự ráp nối sản phẩm ấy vào […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.