Bán lẻ Việt Nam rớt không phanh, tại sao?

“Chỉ có 30% thành viên các Hiệp hội bán lẻ Việt Nam và Hiệp hội Siêu thị hoạt động tích cực. 50% nguồn nhân lực bán lẻ không được đào tạo bài bản…”. Dù bị tụt hạng về thị trường bán lẻ nhưng đây là thời điểm các doanh nghiệp Việt có thể cướp lại […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.