Bài toán lao động – tiền lương thời tăng giá: Đâu là lời giải?

Trong khoảng thời gian gần 6 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra các vụ công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ngừng việc tập thể. Tuy nhiên chỉ trong vòng khoảng nửa tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ công nhân đang làm việc ở […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.