Ba khuyến cáo của ILO

Làm gì để giảm thiểu đình công? Có một số biện pháp cơ bản có thể giúp ngăn ngừa tranh chấp lao động và hạn chế nguy cơ bùng phát dẫn đến ngừng việc tập thể và đình công. Những biện pháp sau có thể nhanh chóng cải thiện quan hệ lao động tại doanh […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.