Bộ trưởng Bộ TT&TT đối thoại trực tuyến với nhân dân

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đang đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Cuộc đối thoại đang được truyền hình trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.