Bắt đầu thế nào với ERP

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin, họ nên tìm đến “Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp” (ERP). Trong bài viết này , chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm về các bước khởi đầu dự án ERP, chi phí và lựa […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.