Bản lĩnh Võ Quốc Thắng

Không chỉ đưa Đồng Tâm trở thành thương hiệu lớn, CEO Võ Quốc Thắng còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh bằng những ý tưởng khác biệt mà hiệu quả. Đó cũng là bí quyết thành công của ông Tại lễ kỷ niệm 43 năm ngày thành lập thương hiệu […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.