ASEAN có cơ hội dẫn đầu về điện toán đám mây

Các quốc gia thành viên ASEAN hoàn toàn có cơ hội dẫn đầu về lĩnh vực điện toán đám mây trong kỷ nguyên mới với trọng tâm rõ ràng về Quy hoạch tổng thể ICT ASEAN năm 2015, một kế hoạch chi tiết kết hợp chiến lược năm năm phát triển công nghệ thông tin […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.