Apple: Gã khổng lồ ‘tự ăn thịt chính mình’

Con đường trở thành công ty giá trị nhất hành tinh của Apple với phương châm thiết kế sản phẩm là yếu tố hàng đầu và chiến lược tự “ăn thịt” chính mình. >> Apple trở thành “siêu nhân” bán lẻ như thế nào? Apple có giá trị thị trường đạt 619 tỷ USD vào tháng 04/2012, […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.