App diệt virus cho smartphone bị thờ ơ

Thị trường không thiếu các ứng dụng diệt virus và bảo mật trên điện thoại thông minh nhưng thực tế nhu cầu của người dùng đối với các phần mềm này chưa cao. Smartphone ngày nay có thể coi là một chiếc máy tính cá nhân thu nhỏ khi sở hữu cấu hình mạnh mẽ […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.