81% phần mềm máy tính ở Việt Nam vi phạm bản quyền

  Ngày 17/5/2012, Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) đã họp báo công bố con số nghiên cứu về tình hình vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu năm 2011. Theo Nghiên cứu về tình hình vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu của BSA, tổng giá trị thương mại toàn cầu […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.