8 quy tắc bán hàng trực tuyến

Nếu định chuyển trang web của công ty từ chỗ chỉ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm-dịch vụ thành một nơi bán hàng qua mạng hữu hiệu và năng động, hoặc chỉnh trang lại cửa hàng trực tuyến hiện tại, bạn luôn phải tuân thủ một vài quy tắc cần thiết… Người tiêu dùng […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.