8 niềm tin cốt lõi của những vị sếp đặc biệt

Những giám đốc giỏi nhất có những quan niệm về nơi làm việc, công ty và động lực nhóm về cơ bản là khác biệt với những người bình thường. Hãy xem tại sao họ luôn đúng. Một vài năm trước, tôi (tác giả bài viết- Geoffrey James) đã phỏng vấn một số CEO thành […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.