7 điều phải nghĩ trước khi dùng Windows 8

Hệ điều hành mới nhất của Microsoft, Windows 8, dường như đã ở ngay ngoài cửa mỗi người dùng công nghệ. Hãy tự cân nhắc xem bạn mong đợi gì khi dùng Windows 8 và đã đến lúc thay đổi hay chưa. 1. Khi toàn bộ PC, tablet, và smartphone được đồng bộ Windows 8 […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.