7 bước lập kế hoạch đầu tư ERP trong thời điểm kinh tế khó khăn

Để chuẩn bị cho sự tăng trưởng, các doanh nghiệp cần xem xét đầu tư vào công nghệ. Tuy nhiên sự phục hồi chậm chạp và không chắc chắn của nền kinh tế đã làm cho họ vẫn còn rất thận trọng với những khoản đầu tư này. Một điều rõ ràng rằng: bất kỳ […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.