5 tính năng trong SSH server có thể bạn chưa biết

SSH không những tạo ra một môi trường truyền dữ liệu điều khiển đầu từ xa an mà nó còn có thể được dùng để truyền luồng (tunnel) lưu lượng, trao đổi file, bung hệ thống file từ xa… Bài viết sẽ giúp người dùng biết cách sử dụng những tính năng này qua SSH […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.