5 lời khuyên cho việc tạo và duy trì khách hàng trung thành

Việc bán phần mềm cũng như các ứng dụng điện toán đám mây hoàn toàn không hề đơn giản, đặc biệt là với các khách hàng mới. Thường họ sẽ bắt đầu bằng việc dùng thử sản phẩm, nếu thấy thích thì họ mới bỏ tiền ra chi trả cho những sản phẩm ổn định. […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.