5 dấu hiệu máy tính nhiễm phần mềm độc hại

Người dùng nên đề phòng malware khi thấy quá nhiều trang pop-up xuất hiện hoặc một số tuỳ chỉnh đột nhiên bị thay đổi. Có rất nhiều cách khác nhau để ăn trộm thông tin người dùng. Trong đó, phổ biến nhất hiện nay là sử dụng các phần mềm độc hại cài đặt ngầm […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.