5 bước làm việc với ERP

Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) tận dụng sức mạnh của máy tính và công nghệ để “gánh” giúp doanh nghiệp những công việc mang tính lặp đi lặp lại mà nếu con người thực hiện sẽ dễ phát sinh sai sót. Tuy nhiên, để được “thảnh thơi”, […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.