4 lý do tại sao không nên mã hóa phân vùng Linux

Mã hóa dữ liệu là công việc quan trọng nếu bạn muốn dữ liệu của bạn được an toàn, không bị người khác “dòm ngó”.Hầu hết các phiên bản Linux đều có sẵn chức năng này, người dùng chỉ việc chọn thư mục hay một phân vùng cần mã hóa sau đó các công cụ […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.

4 lý do tại sao không nên mã hóa phân vùng Linux

Mã hóa dữ liệu là công việc quan trọng nếu bạn muốn dữ liệu của bạn được an toàn, không bị người khác “dòm ngó”.Hầu hết các phiên bản Linux đều có sẵn chức năng này, người dùng chỉ việc chọn thư mục hay một phân vùng cần mã hóa sau đó các công cụ […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.