2 tin tặc Anh tấn công website CIA và Lầu Năm Góc

Hai tin tặc người Anh ngày 25/6 đã thú nhận tham gia tấn công các trang web của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Lầu Năm Góc và Cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức của Anh, tương đương với Cục điều tra liên bang (FBI) của Mỹ. Tại tòa án London, Ryan […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.