10 LÝ DO LÀM CHO VIỆC TRIỂN KHAI ERP THẤT BẠI

Có rất nhiều lý do có thể làm cho việc triển khai dự án ERP bị thất bại, sau đây chúng tôi xin liệt kế ra 10 lý do thường xuyên sảy ra nhất. 1. Lãnh đạo chưa đủ quyết tâm do chưa cảm nhận được viễn cảnh tương lai và dự án triển khai […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.