10 doanh nhân có ảnh hưởng nhất thế giới

Forbes vừa vinh danh 10 đại diện tiêu biểu cho tài năng, nghị lực, sức sáng tạo, và lòng nhân ái của những người có ảnh hưởng lớn nhất trong giới doanh nhân đương thời. Không chỉ được mến mộ, công nhận bởi những phát kiến hướng tới lợi ích người tiêu dùng, lòng nhân […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.