1% và 99% tài năng, mồ hôi và nước mắt

Nhưng tài năng bẩm sinh chỉ là lợi thế khởi điểm, khiến cho bạn được chú ý. Lựa chọn đúng và hành động theo lựa chọn đó mới tạo đà cho tài năng trong bạn phát triển toàn vẹn và đơm hoa kết trái. Thông tin: Tên sách: 1% & 99% tài năng, mồ hôi […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.