Ấn Độ: Hạn chế tham nhũng bằng công nghệ

Để đối phó với nạn tham nhũng, Cơ quan Lý lịch duy nhất (UIDAI – Unique Identification Authority of India) của Ấn Độ đã đưa ra một chương trình sử dụng sinh trắc học, một công nghệ đã từng được cho là viễn tưởng để xác định chính xác 1,2 tỷ dân của đất nước […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.